header
header

Stichting FreeSpeechTube

Welkom op de website van Stichting FreeSpeechTube.
U vindt hier onder meer rapporten van de stichting.

De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk beheren en in stand houden van het online video platform FreeSpeechTube en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Op de FreeSpeechTube website, freespeechtube.org, staan Engelstalige teksten met uitleg over de beweegredenen om het platform te starten en de wettelijke grenzen ervan.