Disclaimer

Onderstaande heeft betrekking op de website van de stichting.
Dat wil zeggen, haar website op domeinen sfstube.nl, sfstube.org en sfstube.com.
Dit gaat niet over freespeechtube.org en fstube.org.


De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van deze website of de inhoud van de pagina's of bestanden die door links beschikbaar zijn gemaakt. Ook indien de website onvolledig is of onjuistheden bevat aanvaardt de stichting daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De stichting geeft geen garanties voor de inhoud, de compleetheid of de correctheid van informatie op deze website.

Aan de op deze website opgenomen, en via links te ontsluiten, informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het intellectueel eigendom berust bij de stichting. De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de stichting.

Er zijn geen Algemene Voorwaarden, want de stichting sluit geen overeenkomsten met bezoekers.